mask

Dokumentacja do celów prawnych

Dokumentacja do celów prawnych

Nasza firma zajmuje się profesjonalnym sporządzaniem dokumentacji do celów prawnych. Jest to ściśle powiązane z prawem własności.

Na dokumentację składają się przede wszystkim mapy, rejestry, szkice, wykazy, wyrysy, odpisy, wypisy, protokoły oraz wszelkie inne, które umożliwiają dokonywanie czynności w ramach postępowania administracyjnego, sądowego lub przed notariuszem. Wśród oferowanych usług można znaleźć między innymi geodezyjne opracowanie projektu podziału oraz scalenia nieruchomości. Zajmujemy się również ustalaniem granic działki, łącznie z wznowieniem lub wyznaczeniem znaków graficznych. Przygotowujemy także mapy z projektem podziału nieruchomości liniowych i budownictwa oraz dokumenty dotyczące regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Na potrzeby podziałów nieruchomości lub postępowań sądowych i administracyjnych możemy sporządzić mapy do celów prawnych, z projektem podziału nieruchomości, niezbędne do klasyfikacji gruntów oraz służące do zniesienia współwłasności nieruchomości, a także wiele innych.