mask

Pomiary realizacyjne

Pomiary realizacyjne

Pomiary realizacyjne to zespół czynności, które polegają na posadowieniu w terenie obiektu budowlanego, zgodnie z planem zagospodarowania, który został sporządzony przez projektanta.

Czynności tyczenia mają na celu usytuowanie różnorakich budowli lub sieci uzbrojenia terenu zgodnie z dokumentacją. Zadanie geodety w tym wypadku polega na wyniesieniu charakterystycznych elementów projektu, do którego można zaliczyć osi ścian, sieci, wysokości i punktów węzłowych na plac budowy. Odbywa się to względem istniejących już obiektów oraz tych wznoszonych oraz oczywiście samych granic nieruchomości. Wytyczenie następnie potwierdzane jest wpisem do dziennika zabudowy.

Realizacja prac odbywa się terminowo, na podstawie okazanego projektu budowy. Zapoznajemy się z nim dokładnie, aby odpowiednio dostosować prace do planowanych etapów.