mask

Sporządzanie map do celów projektowych

mapy projektowe

Mapa do celów projektowych to ważny element dokumentacji, która jest niezbędna, by otrzymać pozwolenie na budowę obiektu.

Mapa powinna zawierać dwa rodzaje elementów: jedna część jest opracowana na podstawie aktualnej mapy zasadniczej, natomiast druga zawiera inne istotne elementy, takie jak linie zabudowy, wyznaczone obszary zieleni oraz osie ulic i dróg. Mapy wykonywane są przez naszych odpowiednio przeszkolonych pracowników, którzy posiadają bogatą wiedzę i doświadczenie. Podczas ich przygotowania uwzględniane są takie kwestie, jak usytuowanie terenów zielonych i innych obiektów oraz granice nieruchomości z informacjami z miejscowego planu zagospodarowania.

Część prac wykonywanych jest w terenie, gdzie przeprowadzane są pomiary geodezyjne. Następnie nanoszone są one na kopie map zasadniczych. Cały proces składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest aktualizacja treści mapy zasadniczej, do której wprowadza się dodatkowe elementy. Następnie geodeta sporządza ostateczną kopię i implikuje treść mapy zasadniczej do mapy dla celów projektowych. Na sam koniec przekazuje się mapę do miejscowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, aby uzyskać zatwierdzenie jej treści.