mask

Wznowienia znaków granicznych

znak drogowy zielony z białą strzałką

Wznowienie znaków granicznych oparte jest o kilka dokładnie wyznaczonych w ustawie czynności.

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, które zostały ustalone wcześniej, mogą być wznowione bez konieczności przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego. Istnieje jednak warunek, czyli dokumenty, które pozwalają na określenie ich pierwotnego położenia. Jeśli jednak pojawia się tutaj spór, to zainteresowane strony mogą zgłosić się do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Jesteśmy odpowiednio przygotowani do zaoferowania Państwu usługi ustanowienia znaków granicznych.

W przypadku, gdy punkty graniczne zostały zniszczone lub przemieszczone lub nie ma możliwości ich odtworzenia, wykonuje się odpowiednie geodezyjne pomiary sytuacyjne. Mają one na celu wznowienie znaków lub wytyczenie punktów granicznych. Dokonuje się tego w oparciu o opisy topograficzne punktów granicznych lub współrzędne. Wznowione znaki graniczne podlegają ponownemu pomiarowi w oparciu o poziomą osnowę geodezyjną albo pomiarową osnowę sytuacyjną.