mask

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji to wszelkie czynności geodezyjne, jakie są wykonywane przy realizacji wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych.

Wśród wykonywanych prac warto wymienić wytyczenie budowli na terenie budowy, kontrolę wykonywanych prac, a także geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Naszym zadaniem podczas wytyczania budowli jest przede wszystkim zapewnienie obiektom przestrzennego usytuowania. Wszystko odbywa się zgodnie z projektem – zwracamy uwagę przede wszystkim na sąsiednie obiekty istniejące oraz projektowane, a także granice działki.

Czynności, których dokonujemy, polegają na odpowiednim zaznaczeniu w terenie punktów załamania sieci uzbrojenia terenu, stabilizacji punktów osnowy realizacyjnej oraz reperów wysokościowych. Wszystkie wykonane prace wpisujemy do dziennika budowy i podpisujemy.